Fundacja Bęc Zmiana
www.funbec.eu
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa

t/f: +48 22 625 51 24, +48 22 827 64 62
m: +48 516 802 843
e: bec@funbec.eu

Fundacja Bęc Zmiana powstała w 2002 roku, jest organizacją o charakterze non for profit. Zajmuje się realizacją projektów twórców młodego pokolenia - artystów/architektów/dizajnerów/twórców interdyscyplinarnych. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez inicjowanie i przeprowadzanie projektów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów dla środowisk twórczych. Działa też aktywnie na polu wydawniczym publikując książki i czasopisma, m.in. bezpłatny magazyn "Notes na 6 tygodni" prezentujący najnowszą kulturę polską; wydaje bezpłatne mapy i przewodniki. W naszej wielofunkcyjnej przestrzeni na Mokotowskiej 65 przemieniamy teorię w praktykę - to zarówno przestrzeń wystawiennicza, księgarnia i punkt informacji kulturalnej.
Nasze działania mają ułatwiać spotkanie pomiędzy artystą a publicznością; zapełniać pustki, jaka istnieje pomiędzy dziełem sztuki a odbiorcą. Dlatego inicjujemy i wspieramy działania, które wykorzystują sztukę jako element przestrzeni publicznej, a zatem sprawiają, że jest ona dostępna dla wszystkich grup społecznych.

Bęc Zmiana tworzy tunel dający szansę przepływu energii, idei, myśli między twórcami a odbiorcami, i nawzajem. Nie zajmujemy się interpretacją. Zajmujemy się tunelowaniem.

-------------------------------------------------------------

The Bęc Zmiana Foundation is a non-for-profit organization.
We support the development and advancement of contemporary art and culture. We carry out projects of artists/architects/designers/interdisciplinary minds who are receptive to change, open-minded and imaginative.
We do art projects, exhibitions, design competitions; publish books, magazines, guides and maps. We run a very small space where we turn theory into practice - this multifunctional place is a gallery space, a bookshop, and cultural information for locals and foreigners, and more - we can shape its function according to our current needs.
We also strive for facilitating encounters between artists and the audience, filling the gap that exists between the artwork and its public. That is why creating common ground where these two can easily meet is essential for us. We try to achieve it by inventing actions that push the artwork out into the streets and public spaces, make it accessible for all social groups. Since we are based in Warsaw, we also try to emphasize the city's peculiarity in many of our projects.

Bęc Zmiana creates a path for an undisturbed flow of energy, ideas and thoughts. We do not interpret art - we tunnel it.